Vid aktivt sex förbränner man 360 kalorier per timme.
Slumpa information
Tips på studentpresent!