Under romartiden bestraffades väldtåktsmän genom att de fick pungen krossad mellan två stenar
Slumpa information
Tips på studentpresent!