På julafton stannar Jultomten i genomsnitt 34 mikrosekunder i varje hushåll, och renarna håller en hastighet av 20880000 km/h
Slumpa information
Tips på studentpresent!