Meningen "The quick brown fox jumps over the lazy dog" använder varje bokstav i det engelska alfabetet.
Slumpa information
Tips på studentpresent!