Man kan svimma av i en hundradels sekund av att nysa för att det blir sån påfrestning vid nysningen för kroppen.
Slumpa information
Tips på studentpresent!