Kvinnor blinkor nästan dubbelt så ofta som män.
Slumpa information
Tips på studentpresent!