Katter kan i jakt av till exempel möss komma upp i 48km/h.
Slumpa information
Tips på studentpresent!