I Stockholms tunnelbana finns 345 rulltrappor och 9 åkbanor som tillsammans sträcker sig i mer än 1 mil.
Slumpa information
Tips på studentpresent!