En pilgrimsfalk är världens snabbaste djur. Man är inte överens om maxhastigheten för dem eftersom den är svår att mäta.
Slumpa information
Tips på studentpresent!