En blixts temperatur varierar mellan 16000 och 28000 grader celsius.
Slumpa information
Tips på studentpresent!