Alla dagar i veckan stavas med sex bokstäver, förutom torsdag som stavas med sju.
Slumpa information
Tips på studentpresent!