Långa människor är mer kvicktänkta. Man har nämligen kunnat visa att långa människor lyckas bäst vid intelligenstester.
Slumpa information
Tips på studentpresent!