Huden hos en vuxen människa väger 2,7 kg, nästan dubbelt så mycket som hjärnan.
Slumpa information
Tips på studentpresent!